Pa lăng cáp điện Hyundai

Pa lăng cáp điện Hyundai

Pa lăng cáp điện Hyundai HN – Series

Mono-rail hoặc cầu trục dầm đơn.
– Motor nâng hạ một tốc độ

Chi tiết