Pa lăng xích điện Hyundai

Pa lăng xích điện Hyundai

Thông tin pa lăng xích Hyundai HS – Series

Cầu trục dầm đơn
Loại pa lăng cố định với hệ thống phanh kép.

Chi tiết