CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Cầu trục treo 3T x 6M - Thủ Dầu Một, Bình Dương
Cầu trục 2T x 7M KCN Mỹ Phước 2
Cầu trục 10T x 40M - KCN Bình Minh, Vĩnh Long
Cầu trục 5T x 12M - Long An
Cầu trục 5T x 11M - KCN Hiệp Phước, HCM
Cầu trục 10T x 11M - KCN Hiệp Phước, HCM
Cầu trục 15T x 20M - Bình Tân, HCM
Monorail 1T - KCN Dệt May Nhơn Trạch, Đồng Nai
Cổng Trục 20T x 20M - Long An
Cầu trục 2T x 12M-KCN AMATA , Đồng Nai
Cầu Trục 2T x 13M - KCN Mỹ Phước 2, BD
Cầu Trục 7.5T x 17M - Tân Uyên, BD
Cổng Trục Mini 1T x 4M - KCN Long Hậu, LA
Cầu trục 7.5T x 17M - Tân Uyên, Bình Dương
Thang nâng hàng 3T - KCN Phú Mỹ, BRVT
Thang nâng hàng 2T - KCN Mỹ Phước 2, BD