CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN


Cầu trục treo 3T x 6M – Thủ Dầu Một, Bình Dương

Cầu trục 2T x 7M KCN Mỹ Phước 2

Cầu trục 10T x 40M – KCN Bình Minh, Vĩnh Long

Cầu trục 5T x 12M – Long An

Cầu trục 5T x 11M – KCN Hiệp Phước, HCM

Cầu trục 10T x 11M – KCN Hiệp Phước, HCM

Cầu trục 15T x 20M – Bình Tân, HCM
Monorail 1T – KCN Dệt May Nhơn Trạch, Đồng Nai

Cổng Trục 20T x 20M – Long An

Cầu trục 2T x 12M-KCN AMATA , Đồng Nai

Cầu Trục 2T x 13M – KCN Mỹ Phước 2, BD

Cầu Trục 7.5T x 17M – Tân Uyên, BD

Cổng Trục Mini 1T x 4M – KCN Long Hậu, LA

Cầu trục 7.5T x 17M – Tân Uyên, Bình Dương

Thang nâng hàng 3T – KCN Phú Mỹ, BRVT

Thang nâng hàng 2T – KCN Mỹ Phước 2, BD