Hệ số an toàn cáp tải palang

Hệ số an toàn cáp tải palang

Hệ số an toàn cáp tải pa lăng

Hệ số an toàn cáp tải

Cách chọn hệ số an toàn trong tính toán thiết kế cáp tải đối với thiết bị nâng.

Cáp được chọn cần phải có hệ số an toàn thực tế tối thiểu bằng giá trị tối thiểu ZP đối với nhóm cơ cấu (xem Bảng 2.3.2.2.1.2.1).

Bảng 2.3.2.2.1.2.1

Hệ số an toàn ZP.

Nhóm cơ cấu

Giá trị ZP tối thiểu

Cáp chạy

Cáp tĩnh

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

3,15

3,35

3,55

4

4,5

5,6

7,1

9

2,5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5

Trong đó hệ số nhóm cơ cấu được chọn theo bảng sau:

TT

Kiểu và công dụng của thiết bị nâng

Điều kiện sử dụng thiết bị nâng (l)

Phân nhóm các cơ cấu

Nâng

Quay

Thay đổi tầm với

Di chuyển xe con

Di chuyển thiết bị nâng

1

Các thiết bị nâng dẫn động bằng tay

M1

M1

M1

2

Các cần trục dùng trong xây lắp

M2 – M3

M2 – M3

M1 – M2

M1 – M2

M2 – M3

3

Các cần trục dùng cho việc tháo, lắp và sửa chữa trong các nhà máy điện, trong các xưởng máy …v.v..

M2

M2

M2

4

Các thiết bị nâng dùng để vận chuyển vật liệu tại các bãi kho.

Dùng móc cẩu

M5 – M6

M4

M4 – M5

M5 – M6

5

Các thiết bị nâng dùng để vận chuyển vật liệu tại các bãi kho.

Dùng gầu ngoạm hoặc nam châm điện

M7 – M8

M6

M6 – M7

M7 – M8

6

Các cần trục trong phân xưởng

M6

M4

M4

M5

7

Các cầu trục di động, các cần trục dùng trong nhà máy phá dỡ, bãi thải.

Dùng gầu ngoạm hoặc nam châm điện

M8

M6

M6 – M7

M7 – M8

8

Các cần trục dùng để vận chuyển các gầu đúc rót trong xưởng luyện kim.

M7 – M8

M4 – M5

M6 – M7

9

Các cần trục dùng trong hầm lò

M8

M6

M7

M8

10

Các cần trục dùng để dỡ thỏi đúc, mở đáy lò và nạp liệu cho lò luyện kim.

M8

M6

M7

M8

11

Các cần trục dùng trong xưởng rèn thép

M8

M5

M6

12.a

12.b

Các cần trục xếp dỡ hàng, vận chuyển công te nơ trong bến cảng.

Các cần trục khác trong bến cảng.

Dùng Móc hoặc khung nâng công te nơ

Dùng móc

M6 – M7

M4 – M5

M5 – M6

M4 – M5

M3 – M4

M6 – M7

M4 – M5

M4 – M5

M4 – M5

13

Các cần trục trong bến cảng

Dùng gầu ngoạm hoặc nam châm điện

M8

M5 – M6

M3 – M4

M7 – M8

M4 – M5

14

Các cần trục trong xưởng đóng tàu. Các cần trục dùng để tháo dỡ máy

Dùng móc cẩu

M5 – M6

M4 – M5

M4 – M5

M4 – M5

M5 – M6

15

Các cần trục tháp dùng trong xây  dựng.

M4

M5

M4

M3

M3

16

Các cần trục đường sắt

M3 – M4

M2 – M3

M2 – M3