CẤU TẠO MOTOR NÂNG HẠ PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN

CẤU TẠO MOTOR NÂNG HẠ PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN (MODEL: H3T-06) (Motor nâng hạ pa lăng Hyundai-Hàn Quốc 3 tấn. Model: H3T-06) Cấu tạo motor nâng hạ pa lăng Hyundai 3 tấn dầm đơn, loại 1 tốc độ nâng hạ/ 1 tốc độ di chuyển ngang (Model: H3T-06) bao gồm các bộ phận chính … Read moreCẤU TẠO MOTOR NÂNG HẠ PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN

CẤU TẠO TROLLEY DI CHUYỂN PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN

SƠ ĐỒ CẤU TẠO TROLLEY DI CHUYỂN PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN (MODEL: H3T-06) Cấu tạo cụm Trolley di chuyển ngang pa lăng Hyundai 3 tấn dầm đơn, loại 1 tốc độ nâng hạ/ 1 tốc độ di chuyển ngang (Model: H3T-06) bao gồm các bộ phận chính như sau: Tấm bên A/ Side plate … Read moreCẤU TẠO TROLLEY DI CHUYỂN PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN

CẤU TẠO CỤM MÓC CẨU PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN

SƠ ĐỒ CẤU TẠO CỤM MÓC CẨU PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN (MODEL: H3T-06) Cấu tạo cụm móc cẩu pa lăng Hyundai 3 tấn dầm đơn, loại 1 tốc độ nâng hạ/ 1 tốc độ di chuyển ngang (Model: H3T-06) bao gồm các bộ phận chính như sau: Móc/ Hook Khung móc/ Load block frame … Read moreCẤU TẠO CỤM MÓC CẨU PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN

CẤU TẠO PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN DẦM ĐƠN

SƠ ĐỒ CẤU TẠO PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN (MODEL: H3T-06) Cấu tạo pa lăng Hyundai 3 tấn dầm đơn, loại 1 tốc độ nâng hạ/ 1 tốc độ di chuyển ngang (Model: H3T-06) bao gồm các bộ phận chính như sau: Khung pa lăng/ Main body ass’y Hộp giảm tốc nâng hạ/ Hoisting reducer … Read moreCẤU TẠO PA LĂNG HYUNDAI 3 TẤN DẦM ĐƠN