Nippon Steel tăng giá dầm hình H tháng 7

Nippon Steel Corp đã nâng giá tháng 7 cho thép dầm hình H thêm khoảng 5.000 Yên/tấn do chi phí nguyên liệu thô tăng.

Các chi nhánh sản thép dài nằm ở ở phía tây Nhật Bản, Nippon Steel Structural Shapes Corporation ở Wakayama cũng đã quyết định hưởng ứng tăng 5.000 Yên/tấn vào tháng 7.

Nippon Steel cho biết hàng tồn kho dầm hình H của công ty đã ở mức thấp trong lịch sử để đẩy giá lên cao. Đây là lần tăng giá đầu tiên trong 19 tháng kể từ tháng 12/ 2018.