Sản xuất và doanh số ngành thép của Việt Nam giảm, xuất khẩu tăng trong tháng 6

Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản xuất và doanh số bán thép của Việt Nam đều giảm trong khi xuất khẩu tăng trong tháng 6.

Trong tháng 6, sản lượng thép của Việt Nam đạt khoảng 1.96 triệu tấn, giảm 6.17% so với tháng trước và giảm 5.9% so với năm trước.

Trong khi đó, doanh số bán các sản phẩm thép là khoảng 1.8 triệu tấn, giảm 7.19% so với tháng trước và giảm 6.1% so với cùng tháng năm trước.

Tuy nhiên, đối với xuất khẩu, khối lượng đã tăng 14.5% so với tháng trước lên khoảng 300,400 tấn trong tháng 6, trong khi con số này thấp hơn 21,9% so với cùng kỳ năm trước.